• RD Trávníky 9 v Brně - fasáda
    RD Trávníky 9 v Brně - fasáda
    2010 Trávníky 9 v Brně - Černá Pole, systém KZS Basf Neo, silikonová omítka
  • Glocova 35 v Brně
    Glocova 35 v Brně
    (fasáda, výměna luxferové stěny, zateplení a izolace ploché střechy)

Nová zelená úsporám

Naše firma je schopna zadministrovat v případě zájmu klienta vyřízení dotace pro Novou zelenou úsporám , doporučit námi osvědčené projekční kanceláře nebo specialisty pro energetické posouzení.