Dokumenty a certifikáty

Výpis z Obchodního rejstříku

vypis_z_or.thumb

Živnostenský list

zivnostensk_list.thumb

Certifikát Systému jakosti ISO 9001:2009

Osvědčení o registraci do Seznamu odborných dodavatelů pro Novou zelenou úsporám

Doklady prokazující proškolení společnosti k realizaci zateplovacích kontaktních systémů BAUMIT, BASF, CAPAROL, WEBER a PROFI AM BAU

BASF_certifikat.thumbBASF_priloha_certifikatu.thumbcertifikat_caparol.thumbcertifikat_caparol_spolecnici.thumbcertifikat_zpusobilosti_baumit.thumbprofi am bau_certifikat o zaskoleni

Doklady prokazující proškolení společnosti k aplikaci produktů společností: ROCKWOOL, STYROTRADE, ISOVER, DEKTRADE, KNAUF, BACHL

rockwool_osvedceni.thumbstyrotrade_osvedceni.thumbDektrade_osvedceni.thumbbachl_certifikat zpusobilosti1

Potvrzení o proškolení k aplikaci stropních podhledů AMF

amf_certifikat.thumb

Certifikát o proškolení k aplikaci sádrokartonových konstrukcí LAFARGE Gips

lafarge_certifikat.thumb

Autorizace ČKAIT členů vedení

ckait_blazek.thumbckait_sistek.thumbckait_vlk.thumb

Školení interních auditorů jakosti a enviromentu

osvedceni-pro-interniho-auditora.thumb