Historie firmy

Stavební firma vznikla v roce 1990 jako družstvo pěti vlastníků.

V roce 1992 se družstvo přetransformovalo na společnost s ručením omezeným .

V rámci získávání zkušeností se stavební činností mimo hranice naší republiky jsme v roce 1993 navázali spolupráci s bavorskou stavební firmou střední velkosti , s firmou RICKINGER GmbH.
V roce 1994 jsme po dobu 8 měsíců prováděli sádrokartonové konstrukce v Berlíně pod hlavičkou společné česko-německé firmy ADAPTA - RICKINGER na objektu Spolkového patentového úřadu.

V roce 2001 naše společnost získala Certifikát systému jakosti dle ISO 9002 pro provádění pozemních staveb a zateplování budov. V roce 2003 firma úspěšně provedla konverzi na Systém řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2001 a pravidelně každoročně obhajuje zavedený a udržovaný Systém řízení jakosti v rámci Dozorového externího auditu.

V roce 2003 se společnost přestěhovala do nových prostor v Brně - Líšni do u Holzova 10b , který lépe splňuje požadavky pro rostoucí firmu.

V roce 2004 naše firma realizovala zakázkovou výrobu obvodových stěnových panelů objektu revitalizace fasády hotelu do Londýna na akci Jemstock-3 pod hlavičkou rakouské firmy Konhausner GmBH.

V roce 2008 nahradila společnost dosavadní Systém řízení jakosti inovací ČSN EN ISO 9001:2008 s ještě větším důrazem na hodnocení spokojenosti zákazníka. Certifikát

Téhož roku úspěšně absolvoval společník firmy ing.Petr Šístek školení interních auditorů jakosti a enviromentu. Osvědčení

Od roku 2009 je společnost zapojena do dotačního programu Zelená úsporám jako Odborný dodavatel. A od roku 2013 je společnost zapojena do dotačního programu Nová zelená úsporám jako Odborný dodavatel. Osvědčení